CỔNG CHÀO

CỔNG CHÀO

CỔNG CHÀO

CỔNG CHÀO

CỔNG CHÀO

CỔNG CHÀO


   Cổng Chào là công trình biểu tượng được xây dựng nhằm ghi nhớ, truyền tải thông điệp về một giai đoạn, sự kiện lịch sử, một danh nhân hay giá trị tín ngưỡng, văn hóa của một địa phương, cộng đồng nhất định. Việc xây dựng chúng trước hết phải phù hợp với bối cảnh kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường tại chỗ, xuất phát ý nguyện của cộng đồng, phục vụ cộng đồng ấy trước khi hướng tới công chúng ở phạm vi rộng hơn.để biến cổng chào thành biểu tượng văn hóa địa phương bên cạnh lồng ghép các giá trị văn hóa đặc thù được nhân cách hóa dưới dạng cổng chào để mỗi lần du khách có dịp ghé ngang qua địa phương cũng để lại dấu ấn trong lòng để lần sau còn có dịp ghé lại.Hình ảnh thực tế công ty V.I.P thi công cổng chào tỉnh Bình Dương.

 

0
028 35 00 9999