LỄ HỘI

LỄ HỘI

LỄ HỘI

LỄ HỘI

LỄ HỘI

LỄ HỘI


   Lễ hội là một sự kiện văn hóa được tổ chức mang tính cộng đồng. Lễ hội có vai trò quan trọng trong việc thu hút khách du lịch. Thông qua lễ hội, khách du lịch nhận ra những nét riêng và chung hàm chứa nhiều nghi lễ tôn giáo đặc sắc, các hoạt động văn hóa dân gian. Chính lễ hội đã bảo lưu, nuôi dưỡng và phát triển nhiều truyền thống văn hóa ở cộng đồng làng xã. Nó cũng được coi là một trong những nguồn sữa mẹ của các loại hình nghệ thuật và đó chính là một trong những nguồn lực để xây dựng sản phẩm du lịch. Tổng hợp những hình ảnh lễ hội đường phố mà công ty V.I.P đã tổ chức.

 

0
028 35 00 9999