TẬP ĐOÀN FPT

TẬP ĐOÀN FPT

TẬP ĐOÀN FPT

TẬP ĐOÀN FPT

TẬP ĐOÀN FPT

TẬP ĐOÀN FPT


FPT, tên viết tắt của Công ty cổ phần FPT, là một trong những công ty dịch vụ công nghệ thông tin lớn nhất tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là cung cấp các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin. Công ty VIP đã thiết kế thi công trang trí tết cổ truyền cho văn phòng của tập đoàn FPT.

0
028 35 00 9999