XÁC LẬP KỶ LỤC

XÁC LẬP KỶ LỤC

XÁC LẬP KỶ LỤC

XÁC LẬP KỶ LỤC

XÁC LẬP KỶ LỤC

XÁC LẬP KỶ LỤC


Một kỷ lục thế giới thông thường là một thành tựu tốt nhất được ghi nhận lại và được chính thức xác nhận đối với một kỹ năng cụ thể hoặc một môn thể thao nào đó. Cuốn sách Kỷ lục Thế giới Guinness thu thập và công bố các kỷ lục nổi bật thuộc mọi thể loại, từ những cái đầu tiên trong lịch sử, những thành tựu tốt nhất và tệ nhất của con người cho tới những cái nhất của giới tự nhiên và hơn thế nữa. Trang web RecordSetter cũng đã bắt đầu bước vào lĩnh vực này, nhưng với một chính sách có phần dễ dãi hơn. Một tổ chức quốc tế khác là Liên minh Kỷ lục Thế giới (World Records Union), được thành lập vào năm 2002, cũng đang hướng đến việc lập ra trung tâm dữ liệu chung về kỷ lục thế giới của riêng mình.

0
028 35 00 9999